Vergoeding via de aanvullende verzekering (bij kortdurende therapie)

Omdat psycholoog Ralph Tinnemans aangesloten is het NVPA en de RBCZ vergoeden bijna alle zorgverzekeraars (een deel van) de sessies uit het aanvullende pakket. Het is bij de meeste aanvullende pakketten zo dat je een gedeeltelijke vergoeding per sessie krijgt.

U kunt op de site van de NVPA nakijken  hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt.https://www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html

Als u via uw aanvullende verzekering een vergoeding kan krijgen, heeft dit het voordeel dat dit bedrag niet van uw eigen risico afgetrokken wordt.

Vergoeding via de Specialistische GGZ (Sggz, bij langer durende psychotherapie)

Waneer de problematiek om een meer psychotherapeutische, en dus langer durende, aanpak vraagt kan er  een Specialistisch GGZ-traject (SGGZ) gestart worden. Voorwaarde is een verwijzing van uw huisarts voor ggz.

Voor behandeling binnen de SGGZ werkt Ralph Tinnemans samen met Praktijk InTeam. Deze instelling werkt als ongecontracteerde zorgverlener binnen het Zorg Prestatie Model.

Ongecontracteerd wil zeggen dat bij een naturapolis een deel van de behandelkosten niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. Bij een (zuivere) restitutiepolis heeft wordt wel 100% van de behandeling vergoedt.