Door allerlei redenen en omstandigheden kunnen er relatieproblemen gaan ontstaan:

  • sleur;
  • gebrek aan intimiteit;
  • opvoeding van kinderen;carrières;
  • overspel;
  • cultuurverschillen;
  • overlijden van kind, familieleden of vrienden;  
  • ziekte;
  • scheiding;
  • andere ingrijpende ontwikkelingen als verhuizing, ontslag e.d.;
  • om wat voor reden dan ook uit elkaar gegroeid…

Het is misschien erg lastig geworden om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. Het kan dan gaan over specifieke of meer algemene zaken gaan die tussen jullie in lijken te staan.

Het kan dan zeker nuttig zijn om een objectief en deskundige derde mee te laten kijken en dit proces te begeleiden. Soms is het gevoelsmatig niet mogelijk om bepaalde dingen te zeggen en bespreken en dient therapie om hiervoor een voldoende veilige en constructieve situatie te creëren. Of het is nuttig om de gehele wijze van communiceren onder de loep te nemen om deze ten goede te verbeteren. Een belangrijke methode voor relatietherapie die we hanteren is de emotionally focussed therapy (EFT).

Relatietherapie

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een combinatie van experiëntele therapie (o.a. gestaltpsychotherapie) en systeemtherapie met als basis de hechtingstheorie (voor volwassenen).

EFT is gericht op het gaan herkennen van patronen in de interactie tussen partners en de onderliggende emoties en hechtingsbehoeften, zoals veiligheid, waardering, vertrouwen en respect. Vaak vormen ‘life events’ zoals geboorte van kinderen, overlijden van geliefden, verhuizingen, verandere werksituaties, ziekte of burnout van een of beide partners

aanleiding voor verstoringen van voorheen stabiele(re) relaties. Nieuwe negatieve patronen treden in werking of bestaande worden versterkt. Ruzies en geschillen gaan vaak over ogenschijnlijke pietluttigheden, maar in de praktijk ligt er vaak hetzelfde patroon onder.

EFT gaat dus over bewustwording over hoe partners samen telkens dezelfde ‘dans’ doorlopen (vaak gaat het over beschuldigen en verdedigen), de onderliggende emoties en hechtingsbehoeften, en de enorme invloed die het gedrag dat daaruit voortkomt op de ander heeft.