Diagnostiek en coaching

Er zijn veel verschillende soorten behandelvormen. De ene vorm legt de nadruk op het gedrag, de andere vorm legt de nadruk op gevoelens en ervaringen en weer een ander let vooral op de manier van denken. Soms wordt vooral gekeken naar uw relatie met andere mensen. Sommige behandelvormen zijn wetenschappelijk onderbouwd, wat niet wil zeggen dat het voor u altijd de beste behandeling is.

De psychologen bij Praktijk360 zijn breed onderlegd en proberen met hun therapievormen niet alleen aan te sluiten bij uw klachten, maar ook bij u als persoon.

Ter verduidelijking geven we op deze site een toelichting op de behandelvormen die we vaak gebruiken: