Aanmelding is in principe mogelijk zonder doorverwijzing door uw huisarts. (Een verwijsbrief kan nodig zijn voor vergoedingen) Daarnaast kunt U telefonisch vrijblijvend kennismaken of langskomen voor een kennismaking van 15 minuten. De behandelgesprekken duren ongeveer 50 minuten. In het eerste gesprek bespreken we uw situatie en probleem.
Om inzicht in uw situatie te krijgen, maken we een analyse van de klachten en de oorzaken ervan, eventueel met behulp van psychologische vragenlijsten. Vervolgens stellen we een behandelplan op en maken we een inschatting van het aantal gesprekken dat nodig is om de gestelde doelen te bereiken.

In de gesprekken zal er worden gewerkt aan vermindering van de klachten en wordt er gekeken naar andere manieren van omgaan met de klachten en problemen. Gedurende de behandeling maken we gebruik van huiswerkopdrachten waarmee u in uw eigen omgeving verder kunt werken aan uw doelen. Tussentijds passen we zo nodig het plan van aanpak aan en kijken we of de werkwijze nog steeds goed bij uw behoeften aansluit.

Mochten we het idee hebben dat u niet op de juiste plek bent, dan verwijzen we u in overleg zo nodig door.

Lees hier meer informatie over onze klachtenregeling.