Één van de belangrijkste behandelvormen is cognitieve gedragstherapie. Hierbij ligt de nadruk op het onderzoeken van uw patronen van gedachten, gevoelens en gedrag om daarmee je klachten duidelijk te maken.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie.

Gedragstherapie

Bij een gedragstherapeutische behandeling brengt u met uw therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u zich gedraagt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe u zich voelt.

‘Ik vond het prettig dat we niet zo in mijn verleden gingen graven, maar heel doelgericht aan mijn probleem gingen werken.’

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw gevoelens daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd.

In cognitieve therapie onderzoekt u met uw therapeut of die wijze van denken wel helemaal klopt. Wanneer blijkt dat u geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt u samen uit welke manier van denken reëler is.

Goede combinatie

Cognitieve gedragstherapie behandelt dus uw gedrag en uw gedachten. Door anders te reageren kunnen uw gevoelens en gedachten veranderen, door uw gedachten anders te bekijken ook.

Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om een open en gelijkwaardige relatie. De therapeut werkt nauw met u samen. Hij of zij probeert zo direct en zo concreet mogelijk aan te sluiten bij uw problemen en laat u soms ook er zelf aan werken met huiswerkopdrachten.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie voor de meeste problemen goed werkt. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. De meeste behandelingen bestaan uit 10 tot 15 bijeenkomsten.Bij ernstigere problemen neemt het aantal bijeenkomsten uiteraard toe. Je spreekt met je therapeut de duur van de therapie af.

Het onderzoeken en anders leren bekijken van uw gedachten, gedrag, en gevoelens is van belang in vrijwel elke behandeling. Veel behandelingen die we in Praktijk360 aanbieden zijn vormen van cognitieve gedragstherapie