In ACT leren we iemand zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct beïnvloedbaar zijn, zoals emoties en gedachten.

Gedrag dat te veranderen is

Hiervoor gaat u in de behandeling onderzoeken welk controle-gedrag u heeft in moeilijke situaties. Wanneer u moeite heeft om bepaalde belevingen (zoals gedachtes, emoties, herinneringen, impulsen of lichamelijke klachten) te ervaren, kunt u onbewust allerlei strategieën ontwikkelen om deze uit de weg te gaan. Dit noemt men ook wel controlestrategieën.

Bij ACT leert u om deze controlestrategieën te herkennen en te leren om op een andere manier met bepaalde belevingen om te gaan, niet meer wegdrukken maar juist ondergaan. Daarvoor is het nodig dat u een acceptatiegerichte houding oefent ten aanzien van lastige emoties en gedachten.

Doelen en waardes

Daarnaast is het van groot belang om te onderzoeken wat echt waardevol is in uw leven, zoals bijvoorbeeld gezondheid, relaties, vriendschappen of uw eigen ontwikkeling.

Aan de hand van deze waardes kunt u tijdens de behandeling nieuwe stappen leren zetten en doelen maken.